Köpvillkor

Samtliga varor säljs fritt säljares lager om ej annat anges i köpavtal.

Då säljare eller dess ombud utför transport till, av köparen anvisad adress, ska ev transportskador anmälas omedelbart på fraktsedel eller följesedel.

Alla angivna priser på hemsidan inkluderar moms.

Reklamation

Säljare äger fritt rätten att avhjälpa felet med ny vara, reparera befintlig vara alternativt häva köpet. 

Köpare förbinder sig att aldrig rikta några högre ersättningskrav på säljare än varje specifik varas köpeskilling.

Vid ev reklamation ersätts aldrig för arbetskostnader i samband med montage/ installation.  

 Äganderättsförbehåll:

Alla varor förblir säljandes företagsegendom till full likvid erlagts.