För ett lyckat slutresultat måste man vara noggrann med både mätning och montage.

Följ våra sidor för hur man mäter och hur man monterar, för ett lyckat resultat.