Hur mäter man?

Dubbelgrindar

Då dubbelgrind ska hängas i väggar, befintliga stolpar o.dyl.

Mät stummåttet, d.v.s. måttet mellan stolparna, väggarna et.c.

Då det ej finns några fasta föremål som väggar etc. behöver endast totala bredden inkl. stolpar anges

På höjden anges totala höjden för grinden –200 mm (100 mm utrymme från marken + 100 mm toppdekoration på sidoprofilen)

Enkelgrindar och valvgrindar

Då enkelgrind ska hängas i väggar, befintliga stolpar o.dyl.

Mät stummåttet, d.v.s. måttet mellan stolparna, väggarna et.c.

Då det ej finns några fasta föremål som väggar et.c. behöver endast totala bredden inkl. stolpar anges

Ange sidoprofilens höjd och högsta punkt i mitten på grinden

 

 

Staket

Staketets totala längd inklusive stolpar